Thắng kèo xiên dễ hay khó là phụ thuộc vào kinh nghiệm cá độ