Những trò chơi slot game đang thịnh hành nhất tại Việt Nam, tại sao